İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. V Hugo